(TITC) - Đến hẹn lại lên, cứ vào mùa nước nổi (từ tháng 7 đến tháng 10 âm lịch hàng năm), người dân huyện đầu nguồn An Phú (tỉnh An Giang) lại háo hức đón chờ Liên hoan Văn hóa mùa nước nổi Búng Bình Thiên để có dịp vui chơi, giải trí, gặp gỡ, giao lưu và bắt đầu mùa làm ăn mới.