- Không lường được những khoản phạt phải trả, khách chết sững rút ví tổng cộng 27 triệu đồng cho khoản nợ... 18 triệu.