ANTĐ -Đây là nơi cư trú lâu đời nhất của người nguyên thủy, có niên đại cách chúng ta từ 7 đến 21 ngìn năm.