TT - Nhiều người dân trở lại mua vàng nhẫn 1-2 chỉ. Sau khi có thông tin quản lý vàng miếng, nhiều tiệm vàng chế tác nhẫn không kịp thở. Thị trường vàng có xu hướng quay lại thời kỳ vài chục năm trước trong khi người dân có nhu cầu tích trữ vàng chính đáng đang bị “móc túi” mà không biết.