Sau gần hai năm triển khai thí điểm chính sách thí điểm chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) tại hai tỉnh Lâm Đồng và Sơn La, mô hình cho thấy còn nhiều vướng mắc trong quá trình thực hiện.