Có nên xem xét, giải quyết đối với loại tố cáo không rõ họ tên, địa chỉ người tố cáo hay không là nội dung gây nhiều tranh luận tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khi cho ý kiến về dự luật Tố cáo sáng 15-9.