Văn học, nghệ thuật đóng vai trò đặc biệt trong đời sống tinh thần

VOV Online - 

Van hoc, nghe thuat dong vai tro dac biet trong doi song tinh than

Đây là nội dung buổi làm việc của ông Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư với các đại biểu văn nghệ sĩ nhằm bổ sung, hoàn chỉnh Đề án tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật Việt Nam trong tình hình mới