Câu chuyện về tình yêu – tình dục luôn là chủ đề thu hút ở bất cứ thời đại nào. Và nhân loại đã hao công tốn sức để nghiên cứu về hoạt động tình dục như một môn khoa học mang ý nghĩa xã hội và giá trị nhân văn.