Hội thảo khoa học "Thực trạng và giải pháp phát triển văn hóa đọc cho thanh, thiếu nhi tỉnh Bình Phước” diễn ra ngày 29-7 tại tỉnh Bình Phước. Đề tài nghiên cứu khoa học này do thạc sĩ Tôn Ngọc Hạnh - Bí thư Tỉnh đoàn Bình Phước làm chủ nhiệm.