(VietQ.vn) - Sự tăng trưởng nóng của hoạt động kinh doanh xe đạp điện cũng đặt người sử dụng trước những vấn đề về an toàn khi vận hành, bảo quản và không phải ai cũng sử dụng xe đạp điện đúng cách.