ND - Sáng 2-11, tại Hà Nội, Bệnh viện Nội tiết T.Ư, Bộ Y tế tổ chức mít-tinh hưởng ứng ngày toàn dân sử dụng muối i-ốt và phòng, chống các rối loạn nội tiết do thiếu i-ốt.