Sau vài lần nâng cấp thì giờ đây cách tạo tài khoản miễn phí trong iTunes Store có thay đổi một chút, tuy nhiên về căn bản nó không khác gì với những cái mình đã trình bày trong bài viết trước đây. Thật tiếc là có nhiều người đã không hiểu rõ vấn đề và không làm được, vì thế dạo này mọi người tưởng là không tại tài khoản miễn phí trong iTunes Store được nữa. Xin nhắc lại là chúng ta vẫn luôn tạo được tài khoản miễn phí và dưới đây mình xin phép trình bày các bước 1 cách chi tiết để bạn có thể làm theo.