KTĐT - “Nếu nghiêm túc chấm điểm cho các văn bản quy phạm pháp luật đang soạn thảo và đã ban hành ở nước ta hiện nay thì chắc chắn sẽ có một nửa, thậm chí 2/3 số văn bản bị “điểm liệt” (tức dưới 3 điểm)” - TS Nguyễn Đình Cung, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế TƯ – CIEM nói.