(Tamnhin.net) - Sự khởi động của Khu Kinh tế (KKT) Vân Phong, đặc biệt là Cảng Trung chuyển quốc tế Vân Phong mang trong đó kỳ vọng lớn lao của Khánh Hòa nói riêng và cả nước nói chung. Sau nhiều nỗ lực, KKT Vân Phong đang từ “bản vẽ bước ra hiện thực”.