… nhưng mà cô nàng cho biết sẽ không theo đuổi hẳn phong cách đang thịnh hành này đâu!!!