(TNTT>) Giới yêu thơ và thích nghệ thuật ngâm thơ ở Sài Gòn hầu như không mấy ai không biết nghệ sĩ Vân Khanh, một gương mặt ngâm thơ quen thuộc trên đài truyền hình, phát thanh và các sân khấu thơ TP.HCM. Nếu hơn nửa thế kỷ trước đã có các tài danh diễn ngâm như Trần Thị Tuyết, Tô Kiều Ngân, Hồ Điệp... thì một thế hệ “đàn em” nối gót cũng tài năng không hề kém như Đoàn Yên Linh, Vân Khanh, Hồng Vân, Thúy Vinh, Mai Hiên…