Bệnh viện Phú Vang (Thừa Thiên-Huế) là bệnh viện huyện duy nhất tham gia xây dựng thí điểm bệnh viện không khói thuốc.