Tuổi trẻ và các cơ sở Đoàn Nghệ An tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện, một trong những môi trường rèn luyện quan trọng để trở thành Đảng viên