(GD&TĐ) - Vài ba năm gần đây, nhiều vụ án nghiêm trọng mà đối tượng gây án và người bị hại đều là học sinh phổ thông đã xảy ra ngay trong giờ ra chơi hoặc bắt nguồn từ mâu thuẫn được hình thành trong giờ ra chơi ở các trường học.