Theo Phòng trồng trọt của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ( NN&PTNT ) tỉnh Bắc Giang: Đến thời điềm này, diện tích vải thiều đậu quả ở Bắc Giang chiếm khoảng 60% tổng diện tích vải thiều của tỉnh; riêng số vải thiều sớm dự kiến sẽ cho thu hoạch từ trung tuần tháng 5 này trở đi.