(HNMO)- Năm học 2013-2014- năm học thứ ba, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) triển khai thí điểm mô hình trường học mới (VNEN) tại bậc tiểu học. Đây là năm thứ hai, mô hình này được triển khai tại 63 tỉnh, thành phố trong cả nước, trong đó có Hà Nội. Bước đầu, mô hình này được đánh giá là “luồng gió mới” góp phần tích cực làm thay đổi tư duy trong dạy và học ở nước ta.