VINAGA-DHA bản chất là dầu gấc được bổ sung thêm DHA. Ngoài tác dụng tuyệt vời của dầu gấc nguyên chất, VINAGA-DHA nay còn có thêm công dụng của DHA.