(NDHMoney) Ngày 29/1/2011, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có công văn chấp thuận đề nghị mở chi nhánh của 2 ngân hàng VIB và MB.