Nhằm tạo điều kiện cho các bạn trẻ có năng khiếu diễn xuất và đam mê điện ảnh truyền hình phát triển tài năng cũng như trở thành diễn viên tham gia đóng phim truyền hình Việt Nam, VFC sẽ tổ chức Cuộc thi tuyển và đào tạo DV truyền hình vào tháng 8 tới.