VCTV thông báo tuyển dụng

VTV - 

VCTV thong bao tuyen dung

Trung tâm Kỹ thuật truyền hình Cáp Việt Nam tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các phòng, các chi nhánh, số lượng tuyển dụng và yêu cầu trình độ như sau:

Tin mới