Các kết quả thăm dò mới nhất cho biết uy tín của Tổng thống Barack Obama và quốc hội Mỹ đều đang trên đà sụt giảm khá nhanh. Đây là hệ quả của hàng loạt vụ bê bối bị phát giác cộng với tình trạng mâu thuẫn đảng phái kéo dài, làm bế tắc các quyết sách của đất nước.