(Chinhphu.vn) – Trong bối cảnh hàng tồn kho được xác định là một trong những vấn đề “đau đầu” nhất với doanh nghiệp, việc đẩy mạnh cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam càng có ý nghĩa thiết thực.