Người Việt Nam và người nước ngoài làm việc tại KKTCK, có thu nhập từ việc làm tại KKTCK thuộc diện chịu thuế TNCN theo quy định tại Luật thuế TNCN được giảm 50% số thuế phải nộp.