Có rất nhiều biện pháp tránh thai, mỗi loại có những ưu và nhược điểm khác nhau.