Kinh nguyệt không đều nên hàng tháng vào ngày thứ 14 của chu kì kinh cháu lại uống thuốc Mercilon.