(ANTĐ) - Đã bước vào thế kỷ 21 nhưng tư tưởng trọng nam khinh nữ vẫn là áp lực với rất nhiều gia đình. Đương nhiên ai cũng mong muốn nhà mình có nếp, có tẻ nhưng khi đã có 2 cô công chúa mà vẫn muốn sinh thêm thì quả là đặt vấn đề có người “chống gậy” lên hàng đầu. Và chính vì những điều không quy định trong sách vở này mà không ngoa khi nói rằng có hàng nghìn cặp vợ chồng vào cuộc đua có thằng cu nối dõi.