(AloBacsi) - Gần đây mẹ tôi nghe nhiều người nói rằng uống nước chè xanh có thêm gừng là không tốt và có khả năng còn bị ung thư.