NDĐT - Với mục tiêu đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT), đổi mới quản lý tài chính và triển khai phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, phòng giáo dục huyện Đông Triều đã tạo bước đột phá mạnh mẽ trong công tác dạy và học, từng bước đổi mới công tác quản lý nhà trường, đồng thời chất lượng giáo dục cũng ngày càng được nâng lên rõ rệt.