Bọn mình sẽ cùng nhau học cách hồ vải và xem ứng dụng của nó hay ho thế nào nhé!