ThienNhien.Net – Việc áp dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực dữ liệu không gian những năm gần đây đã tiến những bước dài: từ hỗ trợ lập bản đồ (CAD mapping) sang hệ thống thông tin địa lý (GIS). Để ứng dụng hiệu quả hơn những công nghệ phần mềm này, ngày 02/02, tại Hà Nội, Cục Đo đạc và Bản đồ - Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với các đơn vị nghiên cứu, sản xuất và phân phối phần mềm về Hệ thống thông tin địa lý (GIS) có trụ sở tại Việt Nam như: ESRI, GIS Development, AAMHatch và HP, đã tổ chức buổi Tọa đàm “Cập nhật công nghệ không gian địa lý”.