Người dân Hà Nội và TP.HCM đang được sống những ngày “thông thoáng” nhất trong năm khi sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng đang trong kỳ nghỉ hè.