ICTnews - Với việc chính thức công bố chủ đề cuộc thi “Hãy viết thư để nói âm nhạc có tác động như thế nào tới đời sống”, Liên minh Bưu chính thế giới (UPU) vừa chính thức khởi động cuộc thi viết thư quốc tế lần thứ 43 năm 2014.