(VOH) - Ngày 6/1, UBMTTQ TP đã tổ chức cuộc họp góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội MTTQ VN TPHCM lần thứ X. Bà Võ Thị Dung, Chủ tịch UBMTTQ TP chủ trì cuộc họp.