Bạn nên lưu ý với triệu chứng nghẹn kéo dài, thường xuyên vì có thể nguyên nhân là do bệnh ở thực quản như u thực quản.