Là người con quê hương Ninh Bình, năm 1980, anh Đoàn Văn Túc cùng gia đình rời đất cha ông vào miền Nam xây dựng kinh tế mới tại Nông trường quốc doanh Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời. Năm 1994, Nông trường Sông Đốc có chủ trương cho các hộ dân là công nhân thuê đất để phát triển kinh tế. Thấy lợi thế của khu vực ven biển nhiều tiềm năng, nhưng chưa được khai thác, với quyết tâm không cam chịu đói nghèo, anh quyết định thuê 14ha đất đầu tư nuôi tôm, cá.