(VOV) - Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan: Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam cần có nhiều hoạt động thiết thực hơn nữa để giảm tỷ lệ sinh, nâng cao chất lượng dân số, khắc phục tình trạng trẻ em bị suy dinh dưỡng, tàn tật, bị bỏ rơi.