(baodautu.vn) Tỷ giá là “huyệt” quan trọng trong cơ chế kinh tế, không chỉ đối với xuất, nhập khẩu và nhập siêu, mà còn đối với công nợ, lạm phát, dự trữ ngoại tệ và quan trọng hơn là tác động đối với lòng tin vào đồng tiền quốc gia.