(NDHMoney) Lãi suất cho vay, tỷ giá hiện vẫn quá cao so với khả năng chịu đựng của doanh nghiệp. Đó là hạn chế lớn nhất của việc điều hành chính sách tiền tệ hiện nay.