Tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy

QĐND - 

Tuyen truyen ve phong chay, chua chay

Những năm gần đây tình hình cháy, nổ trong cả nước có chiều hướng, diễn biến bất ngờ và phức tạp… Nhiều vụ cháy-nổ không đơn thuần chỉ gây thiệt hại về kinh tế hàng trăm tỷ đồng, mà còn làm ảnh hưởng đến công tác giữ gìn trật tự an toàn xã hội...

Tin mới

Từ khóa liên quan