(HNM) - Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội vừa có công văn gửi các báo, đài; phòng văn hóa và thông tin các quận, huyện đề nghị đẩy mạnh việc tuyên truyền chỉ đạo công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết (SXH) trên địa bàn.