Ngày 8/11, Hội Dinh dưỡng Thực phẩm TP Hồ Chí Minh đã phát động Chương trình tuyên truyền an toàn vệ sinh thực phẩm tại các chợ, siêu thị trên địa bàn thành phố. Chương trình nhằm đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao kiến thức và thực hành chế biến, bảo quản thực phẩm cho người dân, đặc biệt là những người nội trợ, bằng các hoạt động truyền thông, phát tờ rơi, băng rôn, phát loa tuyên truyền, tổ chức các buổi trò chuyện về an toàn vệ sinh thực phẩm cho tiểu thương tại các chợ.