Cùng gặp lại những nhân vật quen thuộc trong phim "bom tấn" nào.