TT - Rất nhiều phụ huynh đã tụ tập trước cổng các trường THPT tại Hà Nội sáng 14-7 với tâm trạng lo lắng, tìm cách thăm dò thông tin về điểm chuẩn. Mặc dù điểm thi cụ thể đã được niêm yết công khai nhưng hầu hết học sinh vẫn chưa biết rõ mình có đủ điều kiện vào những trường đã đăng ký hay không.