Ba năm trở lại đây (2007 - 2009), điểm chuẩn các ngành khối C và D trung bình từ 14-15 điểm, chỉ một số ngành vượt đến mức 20 - 21 điểm. Thậm chí, ở nhiều trường mang tên “quốc tế”, học bằng tiếng Anh, nhưng điểm chuẩn khối D cũng chỉ bằng điểm sàn của Bộ GD-ĐT.