(PLO)- Phòng Giáo dục quận 12, TP.HCM vừa công bố kế hoạch tuyển sinh đầu cấp trên địa bàn quận này. Theo đó, các trường phải thu nhận hết học sinh trong địa bàn vào học các trường công lập, nếu do điều kiện trường lớp không đủ sẽ nhận theo thứ tự ưu tiên sau: thường trú, KT2, sổ tạm trú.